تابستان خود را با پژوهش سپري كنيد!

#بسته_تابستانه_گروه_هاي_مطالعاتي

واحد مطالعات و پژوهش كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار مي كند:
 تابستان امسال با برنامه هاي ويژه اي تحت عنوان "بسته تابستانه گروه هاي مطالعاتي" براي كليه اعضا گروه هاي مطالعاتي و سايرين (در صورت موافقت گروه):

* ارائه طرح هاي پژوهشي كوتاه و بلند  مدت: 


گروه هاي مطالعاتي با توجه به فعاليت اعضاي خود طرح هاي متفاوتي را با همكاري اساتيد گروه براي شما فراهم آورده اند. شما مي توانيد از طريق آيدي روابط عمومي گروه هاي حاضر در بسته تابستانه با گروه هاي مورد نظرتان در تماس باشيد.

*فعاليت هاي جانبي پژوهشي:

در كنار طرح هاي پژوهشي، هر دانشجوي محقق موفق به فعاليت هاي جانبي براي رشد نياز خواهد داشت. اين بستر با برگزاري كارگاه هايي از قبيل: بازديدهاي باليني، كارگاه science-gram، كارگاه هاي ژورنال كلاب با متد روز، كارگاه هاي آزمايشگاهي و ... براي علاقه مندان فراهم گرديده است.

* ارتقا سطح پژوهشي:

دانشجويان فعال گروه هاي مطالعاتي كه توسط ليدرها معرفي شده باشند امتياز ويژه اي جهت شركت در سطح بالاتر مدرسه ي تابستانه را كسب خواهند كرد.

زمان فعاليت هاي تابستانه گروه هاي مطالعاتي، مرداد ماه و شهريور ماه مي باشد.

هدفمند گام برداريد

ارتباط با ما در تلگرام

ارتباط با ما در ایستاگرام

راه ارتباط مدیران سایت

مراه

مراجعه کننده محترم جهت ارتباط با مدیران کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ایمیل زیر در ارتباط باشید .

src.mums8@gmail.com

پشتیبانی و پیاده سازی شرکت میزبان نت ایرانیان